Розташування :
Київ, Україна
Телефон :
(044) 451 66 69
             (094) 851 66 69

Допомога страховим компаніям

В Україні непоодинокі випадки шахрайства особами, які намагаються отримати страхові виплати в зв’язку з встановленням групи інвалідності внаслідок раптового розвитку захворювання, чи як наслідок травми. Також актуальним є страхування подорожуючих за кордон, коли застрахована особа зверталася за наданням медичної допомоги, вартість якої становить десятки чи сотні тисяч гривень. Експертного розгляду також потребують питання, які пов’язані зі смертю застрахованої особи. В усіх випадках кваліфікована незалежна судово-медична експертиза допоможе вірно визначити відповідність випадку умовам дії полісу страхування. Багаторічна співпраця з провідними страховими компаніями України дозволила заощадити для компаній  значні кошти.

Центр приватної незалежної судово-медичної експертизи «МіБі-Лекс» проведе комісійне вивчення представлених матеріалів для судово-медичної оцінки з метою встановлення відповідності страхового випадку умовам дії полісу страхування.

Так. Відповідно до ст. 76 Цивільно-процесуального кодексу України, доказами по справі є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. 2. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків. Відповідно до ст. 20, 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат має право одержувати письмові висновки фахівців, експертів з питань, що потребують спеціальних знань та робити відповідні адвокатські запити. Тобто отримання позитивного незалежного експертного Висновку достатньо для відмови в страховій виплаті.
Послуги надаються після підписання Договору між Центром та страховою компанією який діє 1 рік і продовжується на аналогічний термін після його завершення, якщо сторони не мають заперечень. В кожному конкретному випадку підписується додаток до договору з зазначенням умов проведення експертної оцінки страхового випадку та його вартості. В разі необхідності експерт може виступити в судовому засіданні.
Зазвичай, для проведення експертної оцінки та складання Висновку експертів достатньо копії полісу страхування з його умовами, медичної документації особи (Акту МСЕК в разі інвалідності, Висновку експерта чи Акту розтину в разі смерті). Документи надаються в вигляді завірених страховою компанією копій.
Зазвичай, для проведення експертної оцінки та складання Висновку експертів достатньо медичної документації з лікувальної установи з зазначенням стану хворого на час поступлення, результатів клінічного, лабораторного, інструментального обстеження, призначеного лікування. При смерті особи результати її розтину. Документи надаються в вигляді перекладених українською мовою матеріалів.