Розташування :
Київ, Україна
Телефон :
(044) 451 66 69
             (094) 851 66 69

Експертиза померлих

Згідно норм закону, в разі насильницької смерті особи у Україні має проводитись державна судово-медична експертиза. В висновках має зазначатися причина смерті, давність її настання та зв’язок з протиправними діями, якщо такі мали місце.  Тісна співпраця судово-медичного експерта зі слідством на місцевому рівні та його безкарність (de facto) за складання завідомо неправдивого висновку призвели до того, що висновки експерта щодо смерті особи спотворюються в інтересах слідства. В такому разі слідство або ж не знаходить в цьому протиправних дій інших осіб, або ж звинувачує особу, яка (de facto) не має до цього відношення. Прикладом тому є підтвердження рішенням Європейського суду з прав людини в справі “Нечипорук і Йонкало проти України” від 21 квітня 2011 року, на підставі якого Постановою Верховного суду України було скасовано вироки судів України в даній  справі щодо позбавлення волі осіб на 15 років. Рішення Європейського суду ґрунтувалося на Висновку, який був наданий нашим Центром незалежної судово-медичної експертизи. Це лише один із сотень випадків, які за 18 років роботи Центру допоміг сотням людей уникнути незаконного ув’язнення, а родичам загиблих довести провину відповідальних за це осіб.

Центр незалежної судово-медичної експертизи України «МіБі-Лекс» проведе вивчення Висновків експерта державних судово-медичних установ України на предмет їх об’єктивності, неупередженості, повноти дослідження,  відповідності обставинам справи а також встановленим правилам та нормам проведення експертиз.

Для повноцінного аналізу ситуації необхідне вивчення всіх матеріалів кримінального провадження.
В разі неможливості отримати повністю матеріали кримінального провадження, для первинної оцінки достатньо Висновку експерта з результатами додаткових експертиз (гістологічних, криміналістичних, токсикологічних).
Відповідно до українського законодавства, експертиза трупа проводиться лише державними експертними установами.
Так. Відповідно до кримінально-процесуального кодексу України, під час експертизи можуть бути присутні інші особи, в тому числі і незалежні судово-медичні експерти. Дана присутність можлива лише з дозволу слідчого, який ініціював призначення експертизи.