Розташування :
Київ, Україна
Телефон :
(044) 451 66 69
             (094) 851 66 69

Алкогольне сп’яніння чи інсульт. Як некомпетентність провідників та байдужість людей призвели до смерті пасажира

mibilex.com.ua - незалежна судово-медична експертиза > Новини > Експертиза трупів > Алкогольне сп’яніння чи інсульт. Як некомпетентність провідників та байдужість людей призвели до смерті пасажира

До Центру приватної незалежної судово-медичної експертизи МіБі-Лекс (mibilex) звернулася дружина, чоловік якої помер в лікувальній установі внаслідок інсульту. В даного випадку є передісторія, факти якої свідчать, що саме некомпетентність провідників та байдужість людей призвели до смерті пасажира.

Чоловік сів на потяг, зателефонувавши дружині, що виїжджає та прибуде за розкладом близько 20.00. Однак вже близько 19.00 він не відповів на її дзвінок, а біля 23.00 невідома медсестра повідомила, що чоловік в лікувальній установі в тяжкому стані та без свідомості. І дана лікувальна установа розташована в невеликому містечку, яке є кінцевою зупинку даного маршруту потягу набагато далі від станції, де він мав вийти.  Наступного дня, не приходячи до свідомості, він помер. Згідно результаті експертизи тіла, причиною смерті став інсульт.

Дружині потрібно було докласти чималих зусиль аби слідство проводило хоч якесь розслідування. Вдалося з’ясувати,  що її чоловіка виявили лежачого в тамбурі з травмованою головою. Чоловік не міг триматися на ногах, не розмовляв, а лише жестикулював. Його оглянув провідник та повідомив чергову про п’яного чоловіка. В свою чергу та повідомила машиніста,  а той поліцію на найближчій станції, що в них пасажир в стані алкогольного сп’яніння.   Згідно інструкції поліція мала підійти до потягу на зупинці, однак цього не зробила і чоловіка повезли далі.

Потяг минув декілька великих міст, які мають великі лікувальні установи. Лише на кінцевій станції, яка в більш ніж 3-х годинах він місця призначення пасажира, чоловіка винесли з потягу та помістили до медичного пункту, оскільки він мав травму голови. З часом викликали швидку, фельдшер якої діагностував інсульт та госпіталізував хворого. Нажаль було вже пізно.

Ішемічний інсульт, який мав місце у чоловіка, потребує негайної медичної допомоги. Лікування саме в перші 3 голини є найбільш ефективним і сприяє видужанню.

На жаль, люди проявили звичайну байдужість, сприйнявши особу, яка не тримається на ногах та не розмовляє за п’яного, а провідник потягу та чергова не змогли встановити, що особа хвора.

Доречі, в потязі було повне завантаження і жоден з пасажирів, які проходили повз лежачу хвору людину, проявив кричущу байдужість та не допоміг. Навіть виконання прямого обов’язку поліцейськими, які мали прийти до вагону на станції, могло врятувати життя людині.

Попереду ще експертизи та виявлення посадових осіб, які винні в тому, що хвора людина померла внаслідок їх некомпетентності та байдужості.

(російський переклад)

Алкогольное опьянение или инсульт.

Как некомпетентность проводников и равнодушие людей привели к смерти пассажира поезда

   В Центр частной независимой судебно-медицинской экспертизы МиБи-Лекс (mibilex) обратилась жена, муж которой умер в лечебном учреждении в результате инсульта. У данного случая есть предыстория, факты которой свидетельствуют, что именно некомпетентность проводников и равнодушие людей привели к смерти пассажира.

Мужчина сел на поезд, позвонив жене, что уезжает и прибудет по расписанию около 20.00. Однако уже около 19.00 он не ответил на ее звонок, а около 23.00 неизвестная медсестра сообщила, что мужчина в лечебном учреждении в тяжелом состоянии и без сознания. Данное лечебное учреждение находится в небольшом городке, который является конечной остановкой данного маршрута поезда и намного дальше от станции, где он должен был выйти. На следующий день, не приходя в сознание, он скончался. Согласно результатов экспертизы тела, причиной смерти стал инсульт.

Жене нужно было приложить немалые усилия, чтобы следствие проводило хоть какое-то расследование. Удалось выяснить, что ее мужа обнаружили лежащего в тамбуре с травмированной головой. Мужчина не мог держаться на ногах, не разговаривал, а только жестикулировал. Его осмотрел проводник и сообщил дежурной о пьяном мужчине. В свою очередь та сообщила машиниста, а тот полицию на ближайшей станции что у них пассажир в состоянии алкогольного опьянения. Согласно инструкции, полиция должна была подойти к поезду на остановке, однако этого не сделала и мужчину повезли дальше.

Поезд проехал несколько крупных городов, имеющих большие лечебные учреждения. Только на конечной станции, в более чем 3-х часах от места следования пассажира, мужчину вынесли из поезда и поместили в медицинский пункт, поскольку он имел травму головы. Со временем вызвали скорую, фельдшер которой диагностировал инсульт и госпитализировал больного. К сожалению, было уже поздно.

Ишемический инсульт, который имел место у мужчины, требовал немедленной медицинской помощи. Лечение именно в первые 3 часа является наиболее эффективным и способствует выздоровлению.

К сожалению, люди проявили равнодушие, восприняв человека, который не стоит на ногах и не говорит за пьяного, а проводник поезда и дежурная не смогли установить, что человек болен.

Кстати, в поезде была полная загрузка и ни один из пассажиров, проходящих мимо лежащего больного человека, проявляя вопиющее равнодушие, не помог. Даже выполнение прямого долга полицейскими, которые должны были прийти к вагону на станции, могло спасти жизнь человеку.

Впереди еще экспертизы и выявления должностных лиц, виновных в том, что больной человек умер в результате их некомпетентности и безразличия.