Розташування :
Київ, Україна
Телефон :
(044) 451 66 69
             (094) 851 66 69

Коронавірус 2019-nCoV (Covid-19) в Україні. Чи законно примусово ізолювати громадян?

mibilex.com.ua - незалежна судово-медична експертиза > Новини > Uncategorized > Коронавірус 2019-nCoV (Covid-19) в Україні. Чи законно примусово ізолювати громадян?

Не зважаючи на колосальні намагання китайської влади стримати епідемію, світ констатує невтішні відомості щодо поширення коронавірусу 2019-nCoV з міста Ухань, провінції Хубей (офіційна назва ВООЗ – “Covid-19” ). Згідно карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (https://gisanddata.maps.arcgis.com/) наразі в світі зафіксовано 43138 тис. випадків виявлення вірусу, з них 4284 особи одужали, а 1018 померли. За свідченням зав. кафедри медицини громадської охорони здоров’я в університеті Гонконгу Габріеля Люнга у Лондоні (джерело: “The Guardian”) епідемія нового коронавірусу може поширитися приблизно на 2/3 населення світу, якщо її не контролювати.

  Померлим особам в Китаї не проводять судово-медичні експертизи (розтини), а їх спалюють в герметичних мішках. Хоча в судово-медичні практиці відомо, що найбільш поширені віруси після смерті людини не зберігаються в її тілі, а гинуть при охолодженні трупа. Хотілось би вірити, що китайці спалюють не з протиепідемічних (стійкість вірусу), а з економічних міркувань.      

Україна опинилася в числі країн, які зголосилися евакуювати своїх громадян з Китаю, використовуючи для цього чартерні рейси. З’явилася інформація, що вже найближчими днями в Україні зустрінуть громадян, евакуйованих з епіцентру захворювання, розмістивши їх на карантин.

  Однак виникає питання, а чи законно примусово утримувати людину в Україні, навіть якщо від цього залежить життя та здоров’я нації? Виявляється що НІ.

   В Україні діє Закон «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», відповідно до ст. 28. якого «Госпіталізація та лікування інфекційних хворих і носіїв збудників інфекційних хвороб. … Особи, хворі на особливо небезпечні інфекційні хвороби, в разі відмови від госпіталізації підлягають примусовому стаціонарному лікуванню, а носії збудників зазначених хвороб та особи, які мали контакт з такими хворими, обов’язковому медичному нагляду і карантину у встановленому порядку. Перелік особливо небезпечних і небезпечних інфекційних захворювань, умови визнання особи хворою на інфекційну хворобу або носієм збудника інфекційної хвороби, протиепідемічні і карантинні правила встановлюються в порядку, визначеному законодавством».

  А тепер про порядок визначення особливо небезпечних хвороб, який згідно п. а. ст. 40 цього ж Закону має подаватися головним санітарним лікарем України. Так от, в Україні на даний час дії норма Наказу МОЗ № 133 від 19.07.95, який надає «Перелік особливо небезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих хвороб». В наказі майже двадцятирічної давнини мова йде лише про 38 особливо небезпечних інфекційних хвороб, 26 небезпечних інфекційних хвороб та 25 паразитарних. Вірусних захворювань взагалі немає. 

  Завдяки зусиллям китайської влади Україна, як і інші країни, отримала в подарунок дорогоцінний час на підготовку до епідемії. МОЗ спромоглася затвердити Наказ № 185 від 24.01.2020 «Рекомендації щодо дій при виявленні особи, яка відповідає визначенню випадку 2019-nCoV» згідно якого з проміж визначення термінів, інформування, відбору зразків, доставку, лікування, профілактики в п.7 зазначено «встановлення медичного спостереження за контактними особами терміном 14 календарних днів».

   Медичне спостереження  – нагляд за особою протягом певного часу, який не визначає що це має бути саме карантин в ізольованому приміщенні.

МОЗ повідомили, що українці, які потраплять до літака заповнять інформовану згоду на добровільну ізоляцію на 14 днів у закладах, що визначає МОЗ України.   

В цей час уряд прийняв розворядження №093-Р від 03.02.2020 ”
Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV”, яке передбачає “… тимчасові обмеження та особливі умови для в’їзду осіб, які перебували у провінції Хубей Китайської Народної Республіки, шляхом їх ізоляції протягом 14 днів у визначених Міністерством охорони здоров’я закладах охорони здоров’я…”.

З доставленими українцями спец.авіарейсом з провінції Хубей не має виникнути питань, адже вони надають добровільну згоду та на них поширюється розпорядження уряду. Однак як же бути з іншими людьми, навіть якщо в них виявлені симптоми. В законний спосіб їх неможливо змусити до карантину чи госпіталізації. Якщо ж їх будуть примусово утримувати, то дані дії регулюються ст. 146. КК України «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини».

 Якщо особу без симптомів хвороби силоміць утримували і вона в цей час захворіла, то виникає цілком справедливе питання: «А чи не пов’язане захворювання з перебуванням поряд з потенційно заразними особами?» і «Чи захворіла б вона, якщо б в цей час знаходилася вдома?». Відповідь доведеться надавати судово-медичним експертам в рамках кримінальних проваджень та цивільних позовів.

Не хочеться думати про виникнення та поширення захворювання в Україні, до якого наша система охорони здоров’я неготова. Оприлюднена інформація МОЗ про розміщення прибулих з Китаю в одномісних кімнатах в окремій будівлі або на окремому поверсі, який явно не має замкнутого циклу вентиляції, водопостачання та каналізації тому доказ. При поширенні захворювання нам залишиться лише масово спалювати трупи.

Переклад російською

Коронавирус 2019-nCoV ( Covid-19 ) в Украине. Законна ли принудительная изоляция граждан?

  Несмотря на колоссальные попытки китайских властей сдержать эпидемию, мир отмечает неутешительные сведения по распространению коронавируса 2019-nCoV из города Ухань, провинция Хубэй (официальное название Covid-19 ). Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (https://gisanddata.maps.arcgis.com/) пока в мире зафиксировано 43138 тыс. случаев обнаружения вируса, из них 4284 человека выздоровели, а 1018 умерли. По данным зав. кафедры медицины общественного здравоохранения в университете Гонконга Габриэля Люнг в Лондоне (источник: “The Guardian”) эпидемия нового коронавируса может распространиться примерно на 2/3 населения мира, если ее не контролировать.

   Умершим лицам в Китае не проводят судебно-медицинские экспертизы (вскрытия), а их сжигают в герметичных мешках. Хотя в судебно-медицинские практике известно, что наиболее распространенные вирусы после смерти человека не хранятся в ее теле, а погибают при охлаждении трупа. Хотелось бы верить, что китайцы сжигают не из противоэпидемических (устойчивость вируса), а по экономическим соображениям.

  Украина оказалась в числе стран, которые согласились эвакуировать своих граждан из Китая, используя для этого чартерные рейсы. Появилась информация, что уже в ближайшие дни в Украине встретят граждан, эвакуированных из эпицентра заболевания, разместив их на карантин.

   Однако возникает вопрос, а законно ли принудительно удерживать человека в Украине, даже если от этого зависит жизнь и здоровье нации? Оказывается  – НЕТ.

   В Украине действует Закон «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», в соответствии со ст. 28. которого «Госпитализация и лечение инфекционных больных и носителей возбудителей инфекционных болезней. … Лица, больные особо опасными инфекционными болезнями, в случае отказа от госпитализации подлежат принудительному стационарному лечению, а носители возбудителей указанных болезней и лица, имевшие контакт с такими больными, обязательному медицинскому надзору и карантину в установленном порядке. Перечень особо опасных и опасных инфекционных заболеваний, условия признания лица больным инфекционной болезнью или носителем возбудителя инфекционной болезни, противоэпидемические и карантинные правила устанавливаются в порядке, определенном законодательством ».

   А теперь о порядке определения особо опасных болезней, который согласно п. а. ст. 40 этого же Закона должен подаваться главным санитарным врачом Украины. Так вот, в Украине в настоящее время действует норма Приказа МОЗ № 133 от 19.07.95, который предоставляет «Перечень особо опасных, опасных инфекционных и паразитарных болезней человека и носительства возбудителей этих болезней». В приказе почти двадцатилетней давности речь идет лишь о 38 особо опасных инфекционных болезнях, 26 опасных инфекционных болезнях и 25 паразитарных. Вирусных заболеваний вообще нет.

   Благодаря усилиям китайских властей Украина, как и другие страны, получила в подарок драгоценное время на подготовку к эпидемии. МОЗ смогла утвердить Приказ № 185 от 24.01.2020 «Рекомендации по действиям при обнаружении лица, соответствует определению случае 2019-nCoV» согласно которому между определением терминов, информирования, отбора образцов, доставки, лечения, профилактики в п.7 указано «установление медицинского наблюдения за контактными лицами сроком 14 календарных дней».

   Медицинское наблюдение – наблюдение за лицом в течение определенного времени, не определено, что это должен быть именно карантин в изолированном помещении.

В Минздраве сообщили, что украинцы, которые попадут в самолет заполнят информированное согласие на добровольную изоляцию на 14 дней в заведениях, которые определяет МОЗ Украины.

В это время правительство приняло розпорядження №093-Р от 03.02.2020 ” О мерах по предотвращению заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV “, которое предусматривает” … временные ограничения и особые условия для въезда лиц, находившихся в провинции Хубэй Китайской Народной Республики, путем их изоляции в течение 14 дней в определенных Министерством учреждениях … “.

  С доставленными украинцами спец.авиарейсом из провинции Хубэй не должно возникнуть вопросов, ведь они предоставляют добровольное согласие и на них распространяется распоряжение правительства. Однако как же быть с другими людьми, даже если в них обнаружены симптомы. Законным способом их невозможно разместить на карантин или госпитализировать. Если же их будут принудительно удерживать, то данные действия регулируются ст. 146. УК Украины «Незаконное лишение свободы или похищение человека».

 Если лицо без симптомов болезни насильно удерживали, и человек в это время заболел, то возникает вполне справедливый вопрос: «А не связано ли заболевание с пребыванием рядом с потенциально заразными лицами?» и «Заболел бы он, если бы в это время находился не на карантине, а дома?”. Ответ придется предоставлять судебно-медицинским экспертам в рамках уголовных производств и гражданских исков.

Не хочется думать о возникновении и распространении заболевания в Украине, к которому наша система здравоохранения не готова. Обнародована информация Минздрава о размещении прибывших из Китая в одноместных комнатах в отдельном здании или на отдельном этаже, который явно не имеет замкнутого цикла вентиляции, водоснабжения и канализации тому доказательство. При распространении заболевания нам останется только массово сжигать трупы.